Scholengroep Zuid-Limburg
gepubliceerd
maart 29, 2023
Plaats
Borgloon
Vermoedelijke duur
onbepaalde duur

Beschrijving

Wij zijn op zoek naar een dynamische leerkracht SO-BuSO met een aantal jaren effectieve leservaring die op
het pedagogisch-didactisch vlak de digitalisering in onze secundaire scholen van de scholengemeenschap wil
ondersteunen.

KADER
In juni 2022 maakten wij het eerste concept van een ambitieus ICT-beleidsplan bekend. De voorbereiding van
dit plan gebeurde in samenwerking met de PXL. Hoofddoelstelling van dit beleidsplan is: door de optimale
inzet van ICT-middelen de leerwinst van alle leerlingen te verhogen en de ICT-vaardigheden van onze
leerkrachten en leerlingen te verbeteren. Hierin werden zowel doelstellingen op niveau van de scholengroep
als van de scholen opgenomen. Het huidige ICT-team van de SGR 13 en de ICT-coördinatoren engageren zich
om het infrastructurele luik, de beveiliging en het opzetten van het ondersteuningsplatform te realiseren.
Daarnaast zijn wij echter op zoek naar een coördinator niveau scholengemeenschap die het pedagogische luik
ter harte neemt en die samen met de scholen en leerkrachten de ICT-integratie in de klas, vakgebonden en
vakoverschrijdend, realiseert.

Taken

 • het ondersteunen van leerkrachten bij de ICT-integratie in de klas, vakgebonden en vakoverschrijdend, een uniforme aanpak over de scholen heen
 • het schrijven van handleidingen over het gebruik van hardware en software met pedagogische inzet het ontwikkelen van een leerlijn digitale competenties voor leerkrachten het ontwikkelen voor een leerlijn voor de digitale competentie en mediawijsheid in samenwerking met het ICT-team en de leerkrachten
 • het sensibiliseren en motiveren van de leerkrachten met betrekking tot ICT-toepassingen in een
  studierichting, in hun vakgebied
 • het professionaliseren van het ICT-kernteam op pedagogisch-didactisch vlak
 • het implementeren van ICT op innovatieve en pedagogisch-didactische manier op de klasvloer
 • het verstrekken van info aan collega's leerkrachten over nieuwe leermiddelen
 • het bewaken van een verantwoord ICT-gebruik op school (gebruik sociale media, mobiele toestellen, ...)
 • het organiseren en geven van nascholing aan schoolteams over pedagogisch gebruik van ICT
 • het opstarten en stimuleren van lerende netwerken omtrent onderwijsvernieuwing
 • het opvolgen van onderwijsvernieuwing en de link met de digitalisering

Kandidaturen kunnen verstuurd worden per mail (met motivatiebrief en CV) naar

Els Willems
algemeen directeur SGR 13 Zuid-Limburg
els.willems@szl13.be

in cc rita.utens@szl13.be en kristof.beckers@szl13.be

Uiterste datum kandidaatstelling: woensdag 19 april 2023
Voor bijkomende inlichtingen kan men zich wenden tot de coördinerend directeur SO-BuSO of verantwoordelijke ICT (Kristof Beckers - 012 24 20 14).

 

Profiel

- reeds aan de slag met digitale tools in zijn/haar lessen
- leergierig zijn en veel interesse hebben in de digitalisering van ons onderwijs
- communicatief en proactief zijn

Aanbod & volume opdracht

Doelgroep: tijdelijke of vastbenoemde leerkrachten SO-BuSO (mogelijkheid TAO te nemen vanuit hun
effectieve lesopdracht)
Barema: weddeschaal 301 (bachelor) of 501 (master).
Indiensttreding: onmiddellijk

Werk ervaring

aantal jaren effectieve leservaring

Toepassen
Zet bestanden hier neer bestanden doorbladeren ...

Gerelateerde banen

onderwijzer   Tichelrijlaan 1, Sint-Truiden
april 21, 2023
maart 29, 2023
leraar Zedenleer   Zoutleeuw
april 27, 2022
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/