Samenstelling

 

De algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit

 • 2 vertegenwoordigers per schoolraad en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur
 • 1 vertegenwoordiger komt uit de geledingen van de personeelsleden
 • 1 vertegenwoordiger uit de geleding van de ouders of van de gecoöpteerden

Bevoegdheden:
goedkeuring jaarrekening en begroting
aanstelling algemeen directeur door de Raad van Bestuur, bekrachtigen

In het Bijzonder decreet van het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gestipuleerd.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit 6 rechtstreeks verkozen, 3 gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

Bevoegdheden:

 • algemeen beleid
 • pedagogisch beleid
 • personeelsbeleid
 • financieel beleid

In het BDGO van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gespecifieerd.
Vanaf 1 april 2010 is er een nieuwe Raad van Bestuur.

Samenstelling:

voorzitter: Vanaken Peter
ondervoorzitter: Liebaut Elie
leden: Bollen Tonny
Theelen Guy
Acke Rudy
Boyen Jacques
Lenders Marie-Hélène
Thijs Lambert
Van Esch Paula

 

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

de algemeen directeur
de CoDI’s SO + BaO
en aangevuld met de voorzitters van commissies

Bespreking van de dagdagelijkse werking in al haar facetten.
Beslissingen van de algemeen directeur ondersteunen.

De Algemeen directeur

T. Schurmans
Walstraat 39
3840 BORGLOON
tel.: 012 24 20 01
fax: 012 24 20 19
e-mail: tony.schurmans@szl13.be

Hij is bevoegd voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau v/d scholengroep.

In het BDGO van 14 juli 1998 worden zijn bevoegdheden verder gestipuleerd.

Het College van directeurs

Voorzitter van dit college is de algemeen directeur.

Hierin zetelen de leden met stemrecht

 • de directies van de scholen en het CVO
 • de mandaathouder CLB

zonder stemrecht

 • de internaatbeheerders

Bevoegdheden:

beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk
beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de scholengroep behoort.

In het BDGO van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gestipuleerd.

Scholengemeenschappen

Binnen de scholengroep verenigen de scholen zich per onderwijsniveau in scholengemeenschappen

SGEM SO

 • Mevr. Nadine Kempeneers is coördinerend directeur.

Samenstelling:

 • GO! atheneum St-Truiden • Mevr. Nadine Libens
 • GO! atheneum Tongeren • Dhr. Sigi Roosen
 • GO! technisch atheneum Lanaken • Mevr. Lieve Leenders
 • GO! technisch atheneum campus Plinius Tongeren • Mevr. Greet Steegmans
 • GO! technisch atheneum domein Speelhof St-Truiden • Mevr. Rita Utens
 • GO! atheneum Martinus Bilzen • Mevr. Elisabeth Vanrusselt
 • GO! Middenschool 1 St-Truiden • Mevr. Petra Cleeren
 • GO! middenschool 2 Speelhof St-Truiden • Mevr. Nadine Kempeneers
 • GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Sibbo Tongeren • Dhr. Erwin Bogaers
 • GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Zonnegroen Zoutleeuw • Mevr. Greet Impe

SGEM BaO

 • Dhr. Rudi Wouters en Dhr. René Nassen zijn coördinerend directeur.

Samenstelling:

 • GO! Basisschool GoBiLijn Bilzen • Mevr. Tilly Cops
 • GO! Basisschool De Linde Borgloon • Mevr. Elke Melon
 • GO! Basisschool Atheneeke Tongeren • Dhr. Chris Vandormael
 • GO! Basisschool De Regent Gingelom • Mevr. Carine Schepers
 • GO! Basisschool Engelmanshoven-Gelinden • Mevr. Germaine Plevoets
 • GO! Basisschool De Bilter Heers • Mevr. Ingrid Vangrootloon
 • GO! Basisschool Klavertje Vijf St-Truiden • Mevr. Kris Selis
 • GO! Basisschool In de Engelse Hof Lanaken/BSGO Ter Linden Rekem • Mevr. Sabine Jans
 • GO! Basisschool Merlijn Tongeren • Mevr. Marleen Creyf
 • GO! Basisschool Schuttershof St-Truiden • Mevr. Carmen Dalli Cardillo
 • GO! Basisschool De Zonnebloem Wilderen • Mevr. Caroline Vandenbosch
 • GO! Freinetschool De Mijlpaal • Mevr. Marleen Reekmans
 • GO! Freinetschool Het Wijdeland • Dhr. Patrick Kuenen
 • GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Bloesem St-Truiden • Mevr. Daniëlle Degline
 • GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Zonnestraal Tongeren • Dhr. Francis Nagels
 • GO! Basisschool de Groeiboog Gingelom • Mevr Christine Noens
 • GO! Basisschool de Kleurenboom Gingelom • Mevr  Wendy Croes

Adviescommissies

Dit zijn werkgroepen die het CvD voorbereiden.
Alle directies maken hier deel van uit en er wordt over gewaakt dat elke commissie heterogeen (alle niveaus) zijn vertegenwoordigd, zijn samengesteld.

Adviescommissie Infrastructuur

 • Cops Tilly
 • Creyf Marleen
 • Degline Daniëlle
 • Ingrid Vangrootloon
 • Jans Sabine
 • Liebens Nadine
 • Mareels anne
 • Nihoul Jan
 • Utens Rita
 • Schoemans Luc
 • Wouters Rudi

Adviescommissie Financiën

 • Bogaers Erwin
 • Cleeren Petra
 • Dalli Carmen
 • Degline Daniëlle
 • Vandenbosch Caroline
 • Kempeneers Nadine
 • Leenders Lieve
 • Melon Elke
 • Onclin Conrad
 • Roosen Sigi
 • Schoemans Luc
 • Utens Rita
 • Vangrootloon Ingrid
 • Vanrusselt Betsy

Adviescommissie Personeel

 • Boonen Evelien
 • Boulet Carla
 • Cleeren Petra
 • Croes Wendy
 • Libens Nadine
 • Misotten Ann
 • Mulleners David
 • Nagels Francis
 • Nihoul Jan
 • Nassen René
 • Impe Greet
 • Profeta Silvia
 • Steegmans Greet
 • Vangrootloon Ingrid
 • Vanrusselt Betsy
 • Willems els

Adviescommissie Public Relations

 • Keunen Patrick
 • Mulleners David
 • Noben Véronique
 • Noens Christien
 • Plevoets Germaine
 • Profeta Silvia
 • Reekmans Marleen

Adviescommissie Organisatie evenementen

 • Noben Véronique
 • Noens Christine
 • Plevoets Germaine
 • Impe Greet
 • Profeta Silvia
 • Roosen Sigi
 • Schoemans Luc
 • Vangrootloon Ingrid

Centrale Administratie

Algemeen directeur

 • Tony Schurmans

Secretariaat algemeen directeur/Raad van Bestuur

 • Rudi Wouters

Human Resources

 • Dorothey Claes

Algemeen secretariaat

 • Ingrid Mundus

Infrastructuur

 • Peter Heyligen
 • Jos Jacques
 • Ellen Helsen
 • Sofie Lelievre
 • preventieadviseur: Kevin D’Haen

ICT-Coördinator

 • Kristof Beckers
 • Maarten Burvenich
 • Karolien Schruers

Personeel

 • statutair personeel: Maria Macaluso
 • contractueel personeel/lln-vervoer: Erik Stoffels

Boekhouding

 • Hoofdboekhouding SGR: Gert Vanbrabant
 • facturatie: Monique Willen
 • vaste activa: Ralf Soors

MVD personeel:

 • Carine Rigo
 • Jurgen Neven
 • Michael Schalenbourg