Samenstelling

De algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit

 • 2 vertegenwoordigers per schoolraad en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur
 • 1 vertegenwoordiger komt uit de geledingen van de personeelsleden
 • 1 vertegenwoordiger uit de geleding van de ouders of van de gecoöpteerden

Bevoegdheden:
goedkeuring jaarrekening en begroting
aanstelling algemeen directeur door de Raad van Bestuur, bekrachtigen

In het Bijzonder decreet van het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gestipuleerd.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit 6 rechtstreeks verkozen, 3 gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

Bevoegdheden:

 • algemeen beleid
 • pedagogisch beleid
 • personeelsbeleid
 • financieel beleid

In het BDGO van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gespecifieerd.
Vanaf 1 april 2010 is er een nieuwe Raad van Bestuur.

Samenstelling:

voorzitter: Vanaken Peter
ondervoorzitter: Liebaut Elie
leden:
Theelen Guy
Claes Georges
Acke Rudy
Ranson Norbert
Claus Eddy
Franco Dirk
Van Esch Paula

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

de algemeen directeur
de CoDI’s SO + BaO
en aangevuld met de voorzitters van commissies

Bespreking van de dagdagelijkse werking in al haar facetten.
Beslissingen van de algemeen directeur ondersteunen.

De Algemeen directeur

E. Willems
Walstraat 39
3840 BORGLOON
tel.: 012 24 20 01
fax: 012 24 20 19
e-mail: els.willems@szl13.be

Zij is bevoegd voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau v/d scholengroep.

In het BDGO van 14 juli 1998 worden haar bevoegdheden verder gestipuleerd.

Het College van directeurs

Voorzitter van dit college is de algemeen directeur.

Hierin zetelen de leden met stemrecht

 • de directies van de scholen en het CVO
 • de mandaathouder CLB

zonder stemrecht

 • de internaatbeheerders

Bevoegdheden:

beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk
beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de scholengroep behoort.

In het BDGO van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gestipuleerd.

Scholengemeenschappen

Binnen de scholengroep verenigen de scholen zich per onderwijsniveau in scholengemeenschappen

SGEM SO

 • Mevr. Rita Utens is coördinerend directeur.

Samenstelling:

 • GO! atheneum St-Truiden (Campus Speelhof) – Mevr. Ninie Coemans
 • GO! atheneum St-Truiden (Campus Tichelrij) – Dhr. Patrick Verbauwen
 • GO! atheneum Borgloon – Dhr. Sigi Roosen
 • GO! technisch atheneum Lanaken • Mevr. Lieve Leenders
 • GO! atheneum Tungrorum (campus Plinius) • Mevr. Greet Steegmans
 • GO! atheneum Tungrorum (campus Ambiorix) • Mevr. Petra Cleeren
 • GO! atheneum Martinus Bilzen • Mevr. Ine Buekers
 • GO! Methode het Kompas • Mevr. Evelien Boonen
 • GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Sibbo Tongeren • Dhr. Erwin Bogaers
 • GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Zonnegroen Zoutleeuw • Mevr. Greet Impe

SGEM BaO

 • Dhr. Rudi Wouters en Dhr. René Nassen zijn coördinerend directeur.

Samenstelling:

 • GO! Basisschool GoBiLijn Bilzen – Mevr. Tilly Cops
 • GO! Basisschool De Linde Borgloon – Mevr. Elke Melon
 • GO! Basisschool Atheneeke Tongeren – Dhr. Chris Vandormael
 • GO! Basisschool De Regent Gingelom – Mevr. Carine Schepers
 • GO! Basisschool Engelmanshoven-Gelinden – Mevr. Germaine Plevoets
 • GO! Basisschool De Bilter Heers – Mevr. Ingrid Vangrootloon
 • GO! Basisschool Momentum St-Truiden – Mevr. Kris Selis
 • GO! Basisschool In de Engelse Hof Lanaken/BSGO Ter Linden Rekem – Mevr. Sabine Jans
 • GO! Basisschool Merlijn Tongeren – Mevr. Marleen Creyf
 • GO! Basisschool Schuttershof St-Truiden – Mevr. Ellen Vangrieken
 • GO! Leefschool de WonderWijzer – Mevr. Carmen Dalli Cardillo
 • GO! Basisschool De Zonnebloem Wilderen – Mevr. Caroline Vandenbosch
 • GO! Freinetschool De Mijlpaal – Dhr. Francis Nagels
 • GO! Freinetschool Het Wijdeland – Mevr. Ilse Paulissen
 • GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Bloesem St-Truiden – Mevr. Daniëlle Degline
 • GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Zonnestraal Tongeren – Mevr. Ann Vanosmael
 • GO! Basisschool de Groeiboog Gingelom – Mevr Wendy Croes & Mevr. Ann Misotten
 • GO! Basisschool de Kleurenboom Gingelom – Mevr  Elien Raskin

Adviescommissies

Dit zijn werkgroepen die het CvD voorbereiden.
Alle directies maken hier deel van uit en er wordt over gewaakt dat elke commissie heterogeen (alle niveaus) zijn vertegenwoordigd, zijn samengesteld.

Adviescommissie Infrastructuur

 • Cops Tilly
 • Creyf Marleen
 • Degline Daniëlle
 • Vangrootloon Ingrid
 • Jans Sabine
 • Mareels Anne
 • Nihoul Jan
 • Schoemans Luc
 • Vandormael Chris
 • Meesters Katty
 • Schepers Carine
 • Leenders Lieve

Adviescommissie Financiën

 • Bogaers Erwin
 • Cleeren Petra
 • Degline Daniëlle
 • Vandenbosch Caroline
 • Leenders Lieve
 • Melon Elke
 • Onclin Conrad
 • Roosen Sigi
 • Schoemans Luc
 • Vanrusselt Elisabeth
 • Willems Els
 • Verbauwen Patrick

Adviescommissie Personeel

 • Boonen Evelien
 • Cleeren Petra
 • Croes Wendy
 • Misotten Ann
 • Nagels Francis
 • Nihoul Jan
 • Impe Greet
 • Profeta Silvia
 • Steegmans Greet
 • Vanrusselt Elisabeth
 • Willems Els
 • Depré Stefanie
 • Selis Kris
 • Vandormael Chris

Adviescommissie Public Relations

 • Paulissen Ilse
 • Noben Véronique
 • Profeta Silvia
 • Vandormael Chris
 • Selis Kris
 • Impe Greet
 • Steegmans Greet

Adviescommissie Pedagogie

 • Meesters Katty
 • Jans Sabine
 • Cops Tilly
 • Creyf Marleen
 • Smets Ellen

Centrale Administratie

Algemeen directeur

 • Els Willems

Secretariaat algemeen directeur/Raad van Bestuur

 • Rudi Wouters

Human Resources

 • Dorothey Claes

Algemeen secretariaat

 • Ingrid Mundus

Infrastructuur

 • Peter Heyligen
 • Jos Jacques
 • Ellen Helsen
 • Sofie Lelievre
 • Preventieadviseur: Kevin D’Haen

ICT-Coördinator

 • Kristof Beckers
 • Karolien Schruers

Personeel

 • Statutair personeel: Maria Macaluso
 • Contractueel personeel/lln-vervoer: Erik Stoffels

Boekhouding

 • Hoofdboekhouding SGR: Gert Vanbrabant
 • Facturatie: Monique Willen
 • Vaste activa: Ralf Soors

MVD personeel

 • Carine Rigo
 • Jurgen Neven
 • Michael Schalenbourg