Samenstelling

 

De algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit

 • 2 vertegenwoordigers per schoolraad en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur
 • 1 vertegenwoordiger komt uit de geledingen van de personeelsleden
 • 1 vertegenwoordiger uit de geleding van de ouders of van de gecoöpteerden

Bevoegdheden:
goedkeuring jaarrekening en begroting
aanstelling algemeen directeur door de Raad van Bestuur, bekrachtigen

In het Bijzonder decreet van het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gestipuleerd.

 

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit 6 rechtstreeks verkozen, 3 gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

Bevoegdheden:

 • algemeen beleid
 • pedagogisch beleid
 • personeelsbeleid
 • financieel beleid

In het BDGO van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gespecifieerd.
Vanaf 1 april 2010 is er een nieuwe Raad van Bestuur.

Samenstelling:

voorzitter: Peter Vanaken
ondervoorzitter: Paula Van Esch
leden:
Rudy Acke
Georges Claes
Eddy Claus
Dirk Franco
Christel Maenen
Norbert Ranson
Guy Theelen

 

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

de algemeen directeur
de CoDI’s SO + BaO
aangevuld met de voorzitters van de commissies

Bespreking van de dagdagelijkse werking in al haar facetten.
Beslissingen van de algemeen directeur ondersteunen.

 

De Algemeen directeur

E. Willems
Walstraat 39
3840 BORGLOON
tel.: 012 24 20 01
fax: 012 24 20 19
e-mail: els.willems@szl13.be

Zij is bevoegd voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau v/d scholengroep.

In het BDGO van 14 juli 1998 worden haar bevoegdheden verder gestipuleerd.

 

 

Het College van directeurs

Voorzitter van dit college is de algemeen directeur.

Hierin zetelen de leden met stemrecht

 • de directies van de scholen
 • de mandaathouder CLB

zonder stemrecht

 • de internaatbeheerders

Bevoegdheden:

beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk
beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de scholengroep behoort.

In het BDGO van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gestipuleerd.

 

 

Scholengemeenschappen

Binnen de scholengroep verenigen de scholen zich per onderwijsniveau in scholengemeenschappen

SGEM SO

 • Mevr. Ine Buekers is coördinerend directeur.

Samenstelling:

 • GO! Atheneum Sint-Truiden campus Tichelrij 1ste graad – Dhr. Patrick Verbauwen
 • GO! Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof 2de en 3de graad – Mevr. Pascale Liebens
 • GO! Atheneum Borgloon 1ste graad SO – Mevr. Vanessa Vandepoel
 • GO! Atheneum Borgloon 2de en 3de graad – Mevr. Liesbeth Vanoppen
 • GO! Atheneum Alicebourg Lanaken • Mevr. Lieve Leenders
 • GO! Atheneum Tungrorum campus Ambiorix 1ste graad • Mevr. Petra Cleeren
 • GO! Atheneum Tungrorum campus Plinius 2de en 3de graad • Mevr. Greet Steegmans
 • GO! Atheneum Martinus Bilzen • Dhr. Ruben Vanrusselt
 • GO! Methodeschool Het Kompas Sint-Truiden • Mevr. Evelien Boonen
 • GO! SBSO Tongeren Sibbo • Dhr. Erwin Bogaers
 • GO! SBSO Zoutleeuw Zonnegroen • Mevr. Greet Impe

SGEM BaO

 • Mevr. Carolien Vandenbosch is coördinerend directeur.

Samenstelling:

 • GO! Basisschool GoBiLijn Bilzen – Mevr. Katrien Vandevoordt
 • GO! Basisschool De Linde Borgloon – Mevr. Elke Melon
 • GO! Basisschool Atheneeke Tongeren – Dhr. Chris Vandormael
 • GO! Basisschool De Regent Gingelom – Mevr. Carine Schepers
 • GO! Basisschool Engelmanshoven-Gelinden – Mevr. Wendy Dessart
 • GO! Basisschool De Bilter Heers – Mevr. Ingrid Vangrootloon
 • GO! Basisschool Momentum St-Truiden – Mevr. Kris Selis
 • GO! Basisschool In de Engelse Hof Lanaken/BSGO Ter Linden Rekem – Mevr. Sabine Jans
 • GO! Basisschool Merlijn Tongeren – Mevr. Marleen Creyf
 • GO! Basisschool Schuttershof St-Truiden – Mevr. Ellen Vangrieken
 • GO! Leefschool de WonderWijzer – Mevr. Carmen Dalli Cardillo & mevr. Bilitis Cauwenberghs 
 • GO! Basisschool De Zonnebloem Wilderen – Mevr. Debora Melis
 • GO! Freinetschool De Mijlpaal – Dhr. Francis Nagels
 • GO! Freinetschool Het Wijdeland – Mevr. Els Meys
 • GO! Basisschool de Groeiboog Gingelom – Mevr. Wendy Croes & mevr. Ann Missotten
 • GO! Basisschool de Kleurenboom Gingelom – Mevr.  Catherine Vroonen
 • GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Bloesem St-Truiden – Dhr. Dimitri Lambrechts
 • GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Zonnestraal Tongeren – Dhr. Tom Verstraete
 

Adviescommissies en werkgroepen

Dit zijn werkgroepen en commissies die het CvD voorbereiden.
Heel wat directies maken hier deel van uit en er wordt over gewaakt dat elke werkgroep/commissie heterogeen (alle niveaus) zijn samengesteld.

 

 

Centrale Administratie

Algemeen directeur

 • Els Willems

Secretariaat algemeen directeur/Raad van Bestuur/Beleidscoördinator

 • Elien Raskin

Human Resources

 • Dorothey Claes

Algemeen secretariaat

 • Ingrid Mundus

Infrastructuur

 • Peter Heyligen
 • Jos Jacques
 • Ellen Helsen
 • Sigrid Claikens
 • Sofie Lelièvre
 • Jona Lacroix
 • Preventieadviseur: Kevin D’Haen

ICT

 • Kristof Beckers
 • Karolien Schruers
 • Bart Claes
Pedagogische ICT-coördinatoren
 
 • Michelle Geraerts (BaO)
 • Pieter Stulens (SO)

Personeel

 

 • Maria Macaluso
 • Natascha Dirix

Contractueel personeel/lln-vervoer

 • Conny Maleux

Boekhouding

 • Hoofdboekhouder: Gert Vanbrabant
 • Facturatie: Jessy Kenis
 • Vaste activa: Ralf Soors

Aankopen

 • Christophe Quanten

Communicatie

 • Jana Notelaers

MVD

 • Carine Rigo
 • Jurgen Neven
 • Michael Schalenbourg