Samenstelling

De algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit

 • 2 vertegenwoordigers per schoolraad en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur
 • 1 vertegenwoordiger komt uit de geledingen van de personeelsleden
 • 1 vertegenwoordiger uit de geleding van de ouders of van de gecoöpteerden

Bevoegdheden:
goedkeuring jaarrekening en begroting
aanstelling algemeen directeur door de Raad van Bestuur, bekrachtigen

In het Bijzonder decreet van het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gestipuleerd.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit 6 rechtstreeks verkozen, 3 gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

Bevoegdheden:

 • algemeen beleid
 • pedagogisch beleid
 • personeelsbeleid
 • financieel beleid

In het BDGO van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gespecifieerd.
Vanaf 1 april 2010 is er een nieuwe Raad van Bestuur.

Samenstelling:

voorzitter: Vanaken Peter
ondervoorzitter: Van Esch Paula
leden:
Acke Rudy
Claes Georges
Claus Eddy
Franco Dirk
Maenen Christel
Ranson Norbert
Theelen Guy

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

de algemeen directeur
de CoDI’s SO + BaO
aangevuld met de voorzitters van de commissies

Bespreking van de dagdagelijkse werking in al haar facetten.
Beslissingen van de algemeen directeur ondersteunen.

De Algemeen directeur

E. Willems
Walstraat 39
3840 BORGLOON
tel.: 012 24 20 01
fax: 012 24 20 19
e-mail: els.willems@szl13.be

Zij is bevoegd voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau v/d scholengroep.

In het BDGO van 14 juli 1998 worden haar bevoegdheden verder gestipuleerd.

Het College van directeurs

Voorzitter van dit college is de algemeen directeur.

Hierin zetelen de leden met stemrecht

 • de directies van de scholen
 • de mandaathouder CLB

zonder stemrecht

 • de internaatbeheerders

Bevoegdheden:

beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk
beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de scholengroep behoort.

In het BDGO van 14 juli 1998 worden deze bevoegdheden verder gestipuleerd.

Scholengemeenschappen

Binnen de scholengroep verenigen de scholen zich per onderwijsniveau in scholengemeenschappen

SGEM SO

 • Mevr. Rita Utens is coördinerend directeur.

Samenstelling:

 • GO! Atheneum Sint-Truiden campus Tichelrij 1ste graad – Dhr. Patrick Verbauwen
 • GO! Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof 2de en 3de graad – Mevr. Pascale Liebens
 • GO! Atheneum Borgloon 1ste graad SO – Mevr. Vanessa Vandepoel
 • GO! Atheneum Borgloon 2de en 3de graad – Dhr. Sigi Roosen
 • GO! Atheneum Alicebourg Lanaken • Mevr. Lieve Leenders
 • GO! Atheneum Tungrorum campus Ambiorix 1ste graad • Mevr. Petra Cleeren
 • GO! Atheneum Tungrorum campus Plinius 2de en 3de graad • Mevr. Greet Steegmans
 • GO! Atheneum Martinus Bilzen • Mevr. Ine Buekers
 • GO! Methodeschool Het Kompas Sint-Truiden • Mevr. Evelien Boonen
 • GO! SBSO Tongeren Sibbo • Dhr. Erwin Bogaers
 • GO! SBSO Zoutleeuw Zonnegroen • Mevr. Greet Impe

SGEM BaO

 • Dhr. Rudi Wouters en Dhr. René Nassen zijn coördinerend directeur.

Samenstelling:

 • GO! Basisschool GoBiLijn Bilzen – Mevr. Katrien Vandevoordt
 • GO! Basisschool De Linde Borgloon – Mevr. Elke Melon
 • GO! Basisschool Atheneeke Tongeren – Dhr. Chris Vandormael
 • GO! Basisschool De Regent Gingelom – Mevr. Carine Schepers
 • GO! Basisschool Engelmanshoven-Gelinden – Mevr. Conny Thijs en Mevr. Catherine Vroonen
 • GO! Basisschool De Bilter Heers – Mevr. Ingrid Vangrootloon
 • GO! Basisschool Momentum St-Truiden – Mevr. Kris Selis
 • GO! Basisschool In de Engelse Hof Lanaken/BSGO Ter Linden Rekem – Mevr. Sabine Jans
 • GO! Basisschool Merlijn Tongeren – Mevr. Marleen Creyf
 • GO! Basisschool Schuttershof St-Truiden – Mevr. Ellen Vangrieken
 • GO! Leefschool de WonderWijzer – Mevr. Carmen Dalli Cardillo
 • GO! Basisschool De Zonnebloem Wilderen – Mevr. Caroline Vandenbosch
 • GO! Freinetschool De Mijlpaal – Dhr. Francis Nagels
 • GO! Freinetschool Het Wijdeland – Mevr. Ilse Paulissen
 • GO! Basisschool de Groeiboog Gingelom – Mevr. Wendy Croes & Mevr. Ann Misotten
 • GO! Basisschool de Kleurenboom Gingelom – Mevr.  Elien Raskin
 • GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Bloesem St-Truiden – Dhr. Dimitri Lambrechts
 • GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs De Zonnestraal Tongeren – Mevr. Ann Vanosmael

Adviescommissies

Dit zijn werkgroepen die het CvD voorbereiden.
Alle directies maken hier deel van uit en er wordt over gewaakt dat elke commissie heterogeen (alle niveaus) zijn vertegenwoordigd, zijn samengesteld.

Werkgroep Infrastructuur

 • Cops Tilly
 • Creyf Marleen
 • Degline Daniëlle
 • Vangrootloon Ingrid
 • Jans Sabine
 • Mareels Anne
 • Nihoul Jan
 • Schoemans Luc
 • Vandormael Chris
 • Meesters Katty
 • Schepers Carine
 • Leenders Lieve

Werkgroep Financiën

 • Bogaers Erwin
 • Cleeren Petra
 • Degline Daniëlle
 • Vandenbosch Caroline
 • Leenders Lieve
 • Melon Elke
 • Onclin Conrad
 • Roosen Sigi
 • Schoemans Luc
 • Vanrusselt Elisabeth
 • Willems Els
 • Verbauwen Patrick

Werkgroep Personeel

 • Boonen Evelien
 • Cleeren Petra
 • Croes Wendy
 • Misotten Ann
 • Nagels Francis
 • Nihoul Jan
 • Impe Greet
 • Profeta Silvia
 • Steegmans Greet
 • Vanrusselt Elisabeth
 • Willems Els
 • Depré Stefanie
 • Selis Kris
 • Vandormael Chris

Werkgroep Public Relations

 • Paulissen Ilse
 • Noben Véronique
 • Profeta Silvia
 • Vandormael Chris
 • Selis Kris
 • Impe Greet
 • Steegmans Greet

Werkgroep Pedagogie

 • Meesters Katty
 • Jans Sabine
 • Creyf Marleen

Centrale Administratie

Algemeen directeur

 • Els Willems

Secretariaat algemeen directeur/Raad van Bestuur

 • Rudi Wouters

Human Resources

 • Dorothey Claes

Algemeen secretariaat

 • Ingrid Mundus

Infrastructuur

 • Peter Heyligen
 • Jos Jacques
 • Ellen Helsen
 • Sigrid Claikens
 • Sofie Lelievre
 • Jona Lacroix
 • Preventieadviseur: Kevin D’Haen

ICT

 • Kristof Beckers
 • Karolien Schruers
 • Bart Claes

Personeel

 • Maria Macaluso
 • Natascha Dirix

Contractueel personeel/lln-vervoer

 • Conny Malleux

Boekhouding

 • Hoofdboekhouding: Gert Vanbrabant
 • Facturatie: Jessy Kenis
 • Vaste activa: Ralf Soors

Aankopen

 • Christophe Quanten

MVD

 • Carine Rigo
 • Jurgen Neven
 • Michael Schalenbourg

Communicatie

 • Jana Notelaers