Wie zijn wij

Scholengroep 13 Zuid-Limburg behoort tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en telt 35 instellingen:

16 basisscholen
2 basisscholen voor buitengewoon onderwijs
9 secundaire scholen
2 secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs
3 academies
1 CLB
3 internaten

 

De scholengroep 13 stelt zich tot taak haar scholen/instellingen te steunen, te begeleiden en een klimaat te creëren waarin zij hun kerntaak: goed onderwijs aanbieden kunnen realiseren. Verder heeft de scholengroep de opdracht de vrije schoolkeuze in Zuid-Limburg te garanderen.

Kernwaarden

pedagogisch project v/h GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

 • kwaliteit
 • respect voor diversiteit
 • innovatie en creativiteit
 • betrokkenheid
 • openheid en verdraagzaamheid
 • oog voor maatschappelijke werkgelegenheid
 • vorming van de totale persoon

In de werking v/d scholengroep

 • transparantie
 • solidariteit
 • overleg/respect

 

Kerntaken van de scholengroep

 • gecentraliseerd een aantal taken uitvoeren om de planlast van de scholen/instellingen te verminderen en deze omwille van hun specificiteit en regelgeving contentieus op te volgen: infrastructuur, personeel, veiligheid, verzekeringen
 • raamcontracten in overleg met de scholen/instellingen afsluiten om financieel gewin te genereren
 • een gezond financieel beleid voeren om de scholen/instellingen die dotatie te verlenen waardoor ze kwalitatief hoogstaand onderwijs kunnen aanbieden en een sluitende begroting opstellen
 • coachen en begeleiden van directies zodat het beleidvoerend vermogen wordt versterkt
 • het onderwijsaanbod rationaliseren, programmeren en garanderen in het kader v/h ASP
 • kwaliteitszorg bewaken en daartoe ondersteuning bieden
 • het personeel alle kansen bieden om een eigen loopbaan uit te bouwen die stabiliteit en continuïteit inhoudt
 • solidariteit en respect tussen de niveaus voortdurend stimuleren.