Scholengroep Zuid-Limburg
gepubliceerd
maart 29, 2023
Plaats
Borgloon
Vermoedelijke duur
onbepaalde duur

Beschrijving

In 2022 maakten wij het eerste concept van een ambitieus ICT-beleidsplan bekend. De voorbereiding van dit plan gebeurde in samenwerking met de PXL. Hoofddoelstelling van dit beleidsplan is: door de optimale inzet van ICT-middelen de leerwinst van alle leerlingen te verhogen en de ICT-vaardigheden van onze leerkrachten en leerlingen te verbeteren. Hierin werden zowel doelstellingen op niveau van de scholengroep als van de scholen opgenomen.
Het huidige ICT-team van GO! Scholengroep Zuid-Limburg verzorgt het technische luik.
Dit ICT team willen we echter uitbreiden met een digicoach BaO-BuBaO die het pedagogische luik ter harte neemt en die samen met de scholen en leerkrachten de ICT-integratie in de klas realiseert.

HET TAKENPAKKET

 • Ondersteunen van leerkrachten bij de ICT-integratie in de klas, vakgebonden en vakoverschrijdend, een uniforme aanpak over de scholen heen
 • Schrijven van handleidingen over het gebruik van hardware en software met pedagogische inzet
 • Ontwikkelen van een leerlijn digitale competenties voor leerkrachten
 • Ontwikkelen voor een leerlijn voor de digitale competentie en mediawijsheid in samenwerking met het ICT-team en de leerkrachten
 • Sensibiliseren en motiveren van de leerkrachten met betrekking tot ICT-toepassingen in de klas
 • Professionaliseren van het ICT-kernteam op pedagogisch-didactisch vlak
 • Implementeren van ICT op innovatieve en pedagogisch-didactische manier op de klasvloer
 • Verstrekken van info aan collega's leerkrachten over nieuwe leermiddelen
 • Bewaken van een verantwoord ICT-gebruik op school (gebruik sociale media, mobiele toestellen, ...)
 • Organiseren en geven van nascholing aan schoolteams over pedagogisch gebruik van ICT
 • Opstarten en stimuleren van lerende netwerken omtrent onderwijsvernieuwing
 • Opvolgen van onderwijsvernieuwing en de link met de digitalisering

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

 • Een toffe werkomgeving met gemotiveerde collega’s
 • Een uitdagende job met de nodige flexibiliteit
 • Eigen laptop, smartphone
 • Mogelijkheid tot persoonlijke groei en navormingen

KANDIDEREN

Kandidaturen kunnen verstuurd worden per mail (met motivatiebrief en CV) naar Els Willems, algemeen directeur GO! Scholengroep Zuid-Limburg (els.willems@szl13.be - in cc rene.nassen@szl13.be en kristof.beckers@szl13.be )

Uiterste datum kandidaatstelling: woensdag 19 april 2023
Voor bijkomende inlichtingen kan men zich wenden tot de verantwoordelijke ICT (Kristof Beckers - 012 24 20 14)

Profiel

- Je hebt al enkele jaren ervaring in de klas, gebruikt regelmatig digitale technieken om je lessen op te vrolijken, te ondersteunen en interactiever te maken.
- Je bent gedreven om steeds op zoek te gaan naar nieuwe technologieën en probeert deze zo goed mogelijk in te zetten om bij te dragen aan het leerproces van de leerlingen.
- Je hebt de nodige motivatie en bent communicatief genoeg om je collega’s te motiveren en enthousiasmeren in het gebruik van de digitale technologieën en je kan op de juiste ogenblikken de nodige knopen doorhakken.
- Je hebt een positieve en onderzoekende ingesteldheid

Aanbod & volume opdracht

Doelgroep: tijdelijke of vastbenoemde leerkrachten BaO-BuBaO
Indiensttreding: onmiddellijk
Duur: onbepaalde duur

Werk ervaring

aantal jaren effectieve leservaring

Toepassen
Zet bestanden hier neer bestanden doorbladeren ...

Gerelateerde banen

onderwijzer   Tichelrijlaan 1, Sint-Truiden
april 21, 2023
maart 29, 2023
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/